Les cases romanes sota l’era de la Torre Vella. Resultats de la intervenció arqueològica del carrer del Temple, 33

21 NOVEMBRE

19:00h - 20:30h
Museu de Badalona
Consultar

Altres Activitats
Tots els públics

L’any 2020 es va portar a terme una excavació arqueològica en un solar situat al carrer del Temple, cantonada amb el del Germà Bernabé. L’estudi de les restes aparegudes ens ha permès conèixer part d’una insula situada sota el fòrum de la ciutat romana, en la qual hi havia el peristil d’una domus i altres dependències. També es va documentar part d’un viari baixmedieval, i restes constructives de la Torre Vella. Així doncs, en un espai d’uns 200 m2, hem pogut conèixer diverses estructures que han aportat coneixements des de l’època romana fins als nostres dies. Entre els materials recuperats, majoritàriament d’època romana, hi trobem elements propis d’un cert estatus social que gaudien els habitants d’aquesta àrea de la ciutat romana, com una pedra entallada i un ungüentari d’alabastre. També hem recuperat un relleu decoratiu baixmedieval i altres elements més moderns relacionats amb la vida quotidiana i el funcionament de la ciutat. A càrrec de Jordi Ardiaca (Àger Arqueologia) i Clara Forn (Museu de Badalona).